Загальна інформація

Скорочене найменування:Приватне акцiонерне товариство "Медвежа Воля"
Повне найменування, організаційно-правова форма:Приватне акцiонерне товариство "Медвежа Воля"
Код за ЄДРПОУ:31417231
Місцезнаходження:82129,Львівська обл., Дрогобицький р-н., с.Медвежа, вул.Сiчових Стрiльцiв, 1
Керівник:Директор – Коваль Марiя Володимирiвна
Код території за КОАТУУ:4621285001
Регіон:Львівська область

Інформація про державну реєстрацію

Дата реєстрації:27.03.2001
Орган, що здійснив реєстрацію:

Вид економічної діяльності

Код за КВЕД:01.41
Найменування:Розведення великої рогатої худоби молочних порiд

Інформація про випуски акцій

Код ISIN:UA4000147219
Вид ЦП:Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість (грн.):0.25
Розмір статутного капіталу (грн.):216068.5
Кількість ЦП (шт.):864274
Зберігач, що обслуговує емітента:ТзОВ "Підприємтво "Росан-Цінні папери"
Депозитарій, що обслуговує емітента:Національний депозитарій України

Контактна інформація

Телефон:(03244) 77-813
Факс:немає
E-mail:info@eurogaine.com.ua